เรา “บริษัท” ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ประสงค์ขอรับข้อเสนอราคาจากทางตัวแทนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของเรา เราใคร่ขอให้ท่านศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง ก่อนตกลงรับข้อเสนอราคารถ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้า “ผู้รับบริการ” มีความยินยอมโดยสมัครใจที่จะทำธุรกิจกับทางบริษัท โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล “ข้อมูลส่วนตัว” ที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้

ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายรถสามารถติดต่อผู้รับบริการได้ ซึ่งอาจรวมไปถึง การส่งจดหมาย การส่งอีเมล การส่งข้อความผ่าน SMS หรือโทรศัพท์ไปยังผู้รับบริการ

บริษัทอาจจะทำสัญญาบริการกับผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการรายอื่นจะต้องทำสัญญาไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุในที่นี้

ผู้รับบริการมีสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ที่จะ

  1. ยกเลิกการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัว
  2. ร้องขอให้ผู้ให้บริการทำการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
  3. ตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการสามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล: kbauto@gmail.com

บริษัทจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ และจะกำหนดให้ผู้ให้บริการที่ใช้ข้อมูลต่อทำเช่นเดียวกัน

บริษัทขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้รับบริการจะถูกลบและกำจัดออกจากระบบอย่างถาวร เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการในการดำเนินการแล้ว

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายบังคับใช้ ระเบียบราชการ หรือผู้มีอำนาจบังคับใช้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว